Karzai calls on Pakistan to help destroy militant bases