Sawal Hai Pakistan Ka (Shahzeb Khan’s murder) – 4th Jan 2013