Karachi: Ban imposed on pillion riding on motorbikes