Pakistan‚ India agree to respect the 2003 Ceasefire agreement: Sartaj Aziz