Khursheed Shah condoles over demise of Mrs.Ashraf Abbasi