Rio Tinto 3Q iron ore output, shipments set new records