JI organizes protest rally against blasphemous sketches