S. Korea’s Park says open to summit with N. Korea’s Kim