Libya court sentences Kadhafi son, eight aides to death