Pakistan, India foreign secretaries to meet next month