San Bernardino shooters buried in quiet funeral following Islamic rituals