Pakistan to tour Australia in Nov this year: Secretary PHF