Pak-China strategic partnership anchor for regional peace: Sartaj