Putin in Turkey to push energy deals despite syria crisis