Trump admin to maintain present US envoy to Pakistan