Pakistan says airstrikes have killed ‘dozens’ of militants