Peshawar Zalmi owner announces to take whole team to ‘Umrah’