Xinjiang universities to offer Urdu, Farsi classes