Australia to restrict gas exports as energy crisis bites