Billionaire Warren Buffet becomes face of Coke in China