Mattis to discuss N. Korea threat on Asia trip

Jim-Mattis.png

—Reuters