BBL’s Brisbane Heat signs Yasir Shah

Yasir.jpg

—File Photo