Fashion giant Azzedine Alaia dies at 77

Azzedine-Alaia-1.jpg

—File Photo