Nawaz Sharif fighting for vote’s sanctity, democracy’s supremacy: Maryam

Maryum-Nawaz1.jpg

—File Photo