U.S. Defense Secretary Mattis to press European allies on military spending

mattis.jpg

—Photo by AP