Karachi peace restored under Nawaz Sharif leadership: Shahbaz

shehbaaz.jpg

—File Photo