Raza Rabbani condemns whitening black money under amnesty scheme

razarabbani.jpg

—Photo by AFP