Poland: New law to halt hazardous garbage stashing, fires

san-francisco-waste-manag-012-2000x1200-9-2000x1200-2.jpg