Australia’s Stanlake tears through Pakistan top order

Untitled-101.gif

—File photo