Era of Sharif family’s arrogance over, says Pervaiz Elahi

P-elahi.jpg

-File Photo