Atif Mian resigns from EAC

Atif-Mian.png

—File Photo