Ton-up Mushfiqur helps Bangladesh thump Sri Lanka

Mushfiq-Ur-Raheem.jpg

–Photo By AP