IOK to observe complete shutdown on Monday

sxank.jpg

-File Photo