Firdous urges India to review extremist attitude

firdous1.jpg

—File Photo